קורס עבודה בגובה


במסגרת הכשרות המקצועיות המוצעות בבית ספרנו מכשירים אנו עובדים לעבודה 

 לפי תקנות הבטיחות החדשות אשר קיבלו תוקף ב 1.11.08


ההדרכות יתקיימו בחברתכם/מפעלכם לפי הנושאים שנקבעו בתקנות.

ניתן להזמין הדרכה לתאילנדים בשפה התאית.


להלן רשימת הנושאים אשר אנו מוסמכים ללמדם:.

 

פרק המבוא – חובה לכל תלמיד בכל קורס שיבחר.

1. פרק הסולמות

2. פרק סלים להרמת אדם

3. מתוך במות הרמה מתרוממות, אפרונים, פיגומים ממוכנים

4. בתוך מקום מוקף

5. מעל לפיגומים נייחים

6. מעל גגות לרבות גגות שבירים

7. מעל מבנה קונסטרוקציה


המדריך יגיע עם שתי ערכות בטיחות אישיות וציוד הדרכה נוסף.


הכנות:

על המפעל המזמין להכין חדר הדרכה מתאים.

על המפעל המזמין להיערך עם ציוד נוסף לפי התקנות.

באם ההדרכה הינה לעובדים זרים, עלות המתורגמן תחול על המזמין.

בסיום ההדרכה יונפקו תעודות הסמכה למסיימים בהצלחה את הקורס.

ניתן להזמין הדרכת ריענון בגובה שנתית כמתחייב בתקנות העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                    


ראשיראשי