לימוד תיאוריה


ב 2007  נכנסה לתוקף התיאוריה החדשה אשר עימה מתמודדים תלמידים רבים.


מבחן התיאוריה מתקיים היום אצל זכייני משרד התחבורה והמבחן מתבצע מול מחשב.

עקב בקשות רבות מצד התלמידים מקיימים אנו במידת האפשר קורסי תיאוריה.

אין ספק שכאשר מורה מנוסה מלמד את החומר ה"משעמם" הכל נראה ומובן אחרת.

בשלב זה תלמידי בית ספרנו מקבלים את הקורס בחינם, אז מהרו להרשם.


 


ראשיראשי