סדנאות 

ניתן להזמין סדנאות בנושאים הבאים:

 

סדנאות ריענון שנתיות

על פי תקנות התעבורה ותקנות העבודה יש לקיים הדרכות ריענון שנתית בנושאים השונים:

סדנת ריענון בנושא תעבורה.

סדנת ריענון בנושא נהיגת מלגזה בבטיחות.

סדנת ריענון בנושא עבודה בגובה.


סדנאות בטיחות ותעבורה לבתי ספר - מיועד לכיתות ט' – יב'

מטרת הסדנא היא לחשוף את התלמידים לבעיות ולסכנות בעולם המוטורי בו אנו חיים.

ללמוד את יחסי הגומלין בין אדם – רכב - דרך, הבנת והפנמת החוקים תוך כדי תרגול התנהגות נכונה כהולך רגל וכנהג צעיר.


סדנאות נהיגה בסביבת אלכוהול מיועד לכיתות ט'-יב

בסדנת נהיגה בסביבת אלכוהול ייחשפו התלמידים להשפעות ההרסניות של האלכוהול,

 ילמדו להכיר את אופן פעולת האלכוהול בגוף האדם והשפעותיו על מרכז העצבים,

יכולת התגובה ועוד...

 

סדנת מלווה/חונך

 מיועדת להורים שילדיהם עומדים לקבל בקרוב את רשיון הנהיגה הנכסף ובמקום 

 ל"התנגש" בהם בעניין האוטו יקבלו כלים אשר ישמשו אותם כמלווים טובים ויעילים יותר

 

סדנאות בטיחות ותעבורה למפעלים 

מיועד לחברות ולמפעלים המעוניינים להעלות את הרמה התעבורתית 

של עובדיהם ולהעניק להם מימד חדש בנושא הנהיגה.

בסדנא ייחשפו העובדים לנושאים חדשים כגון מערכות הבטיחות החדשות ברכב המודרני, 
לדוגמא –מערכת ה ABS, ומערכת ה ESP, נכיר ונתעדכן בתקנות החדשות, 

נצפה בסרטונים ונקיים דיונים.


סדנת אבחון בנהיגה

 מיועד למפעלים המעוניינים לשפר או להגביר את תודעת הבטיחות ולצמצם את

מעורבות עובדיהם בתאונות דרכים.

בסדנא המפעל יקבל משוב מקצועי לשיפור המיומנות הנדרשת בנהיגה של העובד.

 

בסיום הסדנא המוזמנת תונפק תעודת השתתפות.


ראשיראשי